UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.
Search

FTK Staff Club

Faculty of Engineering Technology

Organization Charts

Objectives

  1. Mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk perasaan muhibah dalam kalangan ahli  KSFTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
  2. Memberikan perkhidmatan kebajikan kepada ahli‐ahli KSFTK dari semasa ke semasa.
  3. Menggalakkan serta memberi kemudahan kepada ahli KSFTK  untuk perkembangan sukan,  rekreasi, sosial, budaya dan keagamaan. 
  4. Menggalakkan hubungan antara kumpulan‐kumpulan dan orang‐orang awam dengan ahli‐ahli  KSFTK khususnya dan warga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia melalui program‐program  yang dianjurkan.
  5. Tertakluk kepada kelulusan Universiti, melaksanakan aktiviti‐aktiviti yang boleh menjana  pendapatan KSFTK. Semua wang dan keuntungan yang didapati oleh KSFTK ini hasil daripada  penyertaaan di dalam mana‐mana perniagaan atau pelaburan yang sah dari segi undang‐undang  boleh digunakan untuk membuat pembayaran kepada mana‐mana ahli kelab dengan tujuan  baik, untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua‐duanya sekali.
  6. Membuat bayaran kepada ahli KSFTK yang ditimpa musibah, kelahiran, kematian, bayaran  elaun/upah bagi aktiviti yang berkaitan dengan KSFTK
  7. Untuk mengadakan sesuatu aktiviti bagi kebajikan dan kemajuan pensyarah serta staf sokongan  dengan syarat tiada ‘faedah’ sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966  boleh diberikan kepada ahli‐ahli atau tanggungan ahli.

Activities

Inquiry

Any question about FTK Staff Club, email to :

Search
Copyright © Faculty of Engineering Technology. UTHM
All rights reserved.