UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.
Home » Researches » Sustainable Engineering Technology Research Center (SETechRC)

Sustainable Engineering Technology Research Center (SETechRC)

COR

Research Details

TUJUAN PENUBUHAN

 1. Menjalankan aktiviti penyelidikan, perundingan dan pengkomersilan yang fokus kepada bidang pengkhususan (niche area) bagi SETechRC
 2. Membangunkan kepakaran dan meningkatkan serta memperkasakan modal insan terutamanya dalam bidang pengkhususan (niche area) SETechRC

 

JUSTIFIKASI PENUBUHAN

 

 1. Keperluan terhadap penamaan semula CoR ini dititikberatkan supaya selari dengan hala tuju negara disamping mengambil kira aspek keterlihatan (visibility) CoR yang terdapat di FTK secara global.
 2. Membangunkan kepakaran di CoR dengan lebih terfokus dan mengikut perkembangan evolusi agar dapat membantu ekosistem kuasa pengguna dan industri khususnya. 
 3. CoR ini akan memberi tumpuan dan fokus ke arah peningkatan pencapaian KPI CoR yang lebih baik dan berkualiti dan seterusnya meningkatkan Rating/Ranking Universiti samada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

NICHE AREA

 1. Advanced Materials/products , processing and development technology
 2. Ergonomics Design and Sustainable Manufacturing
 3. Sustainable Material & Green Engineering Technology
 4. Sustainable Coating and treatment Technology 
 5. Sustainable geotechnics & innovative geotechnology
 6. Sustainable track work structure and reinforcement technology
 7. Environmental Engineering Technology
 8. Advanced green wastewater treatment technology
 9. Bioproduct Technology Development 
 10. Natural Fiber Composite
 11. Integrated Engineering Simulation, Modelling and Design
 12. Alam Bina dan Urus Senggara

Related Research

Copyright © Faculty of Engineering Technology. UTHM
All rights reserved.