UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. NORAINI BINTI MARSI

Ts. Dr. NORAINI BINTI MARSI

Qualifications

2015 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2011 SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2009 SARJANA MUDA MEKANIKAL DAN BAHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Area of Interests

1. MEMS Pressure Sensor
2. MEMS Packaging
3. Waste Materials