UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. NOOR AKHMAZILLAH BINTI MOHD FAUZI

Ts. Dr. NOOR AKHMAZILLAH BINTI MOHD FAUZI

Qualifications

2014 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN PROSES DAN MAKANAN UNIVERSITY OF AUCKLAND
2010 SARJANA KEJURUTERAAN BIOPROSES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2005 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOTEKNOLOGI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
1998 SC/MCE/SPM/SPVM KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH

Area of Interests

Food Bioprocess