UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. MUHAMMAD BIN ZULKIPLI

Ts. Dr. MUHAMMAD BIN ZULKIPLI

Qualifications

2017 DOKTOR FALSAFAH REKABENTUK, PEMBUATAN DAN PENGURUSAN KEJURUTERAAN UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
2011 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2007 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Area of Interests

1. Micro-Manufacturing
2. Micro-Forming