UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. FARAHIYAH BINTI MUSTAFA – KETUA PROGRAM BNE

Ts. Dr. FARAHIYAH BINTI MUSTAFA – KETUA PROGRAM BNE

Qualifications

2014 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2010 SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2007 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2001 SC/MCE/SPM/SPVM SEK. MEN. KEB. PENANTI

Area of Interests

Semiconductor material and devices