UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: ENCIK MOHD HAKIMI BIN ZOHARI

ENCIK MOHD HAKIMI BIN ZOHARI

Qualifications

2005 SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Area of Interests

Embedded System