UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.
Home » Advantages & Student Empowerment » Academy & Career Advisor

Academy & Career Advisor

Faculty of Engineering Technology

Organization Chart

Tugas & Peranan

Tugas dan peranan PAK adalah seperti berikut :-

 1. Mengadakan pertemuan dengan pelajar dari semasa ke semasa.
 2. Memberi penerangan umum mengenai sistem semester dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran.
 3. Menasihat dan membantu pelajar dalam menyediakan rancangan pembelajaran bagi keseluruhan pengajian dari segi memilih mata pelajaran, jumlah beban kredit yang diambil dan tempoh pengajian.
 4. Mengikuti perkembangan akademik pelajar dan mencadangkan pindaan kepada rancangan pembelajaran asal jika perlu.
 5. Memantau pencapaian dan prestasi akademik pelajar.
 6. Memaklumkan kepada pihak pentadbiran fakulti dari semasa ke semasa mengenai prestasi dan masalah pelajar.
 7. Memberi taklimat berkenaan kaedah perlaksanaan pendaftaran matapelajaran.
 8. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran mata pelajaran setiap semester.
 9. Mengesahkan permohonan tarik diri mata pelajaran pelajar.
 10. Menasihat dan memaklumkan pelajar tentang kesan pendaftaran dan pengguguran mata pelajaran.
 11. Memastikan pelajar telah memenuhi syarat penganugerahan (Bahasa Melayu/ Malaysia kepujian, MUET Band 3) dan mengisi Borang Penganugerahan pada awal semester terakhir pengajian mereka.
 12. Mengetahui latar belakang pelajar di bawah penyeliaannya, umpamanya penglibatan pelajar dalam persatuan, sukan dan sosial.
 13. Membantu pelajar untuk membina matlamat kerjaya sebagai teknologis/jurutera mahir ataupun usahawan dalam bidang teknologi kejuruteraan.
 14. Menggalakkan pelajar untuk berkecimpung dengan aktiviti kokurikulum bagi meningkatkan kemahiran insaniah pelajar.
 15. Menyemak resume atau Curriculum Vitae pelajar bagi permohonan menjalani latihan industri dan juga kerjaya selepas tamat pengajian.
 16. Memaklumkan kepada semua pelajar di bawah penyeliaan tentang kepentingan dan tanggungjawab untuk mengisi Sistem Maklumat Alumni (SisMA), Sistem Kajian Pengesanan Graduan 1.0 (SKPG 1) dan mengemaskini Sistem Kajian Pengesanan Graduan 2.0 (SKPG 2).
 17. Memaklumkan kepada pelajar di bawah penyeliaan tentang kepentingan untuk berdaftar sebagai jurutera profesional serta menghantar borang pendaftaran BEM kepada Pusat Kemajuan Kerjaya & Alumni sebelum konvokesyen.

**P.A.K hendaklah menggunakan Sistem tersedia berkaitan Penasihatan Akademik yang dapat dicapai melalui TCIS – Melalui sistem ini, P.A.K.boleh mencapai latar belakang pelajar di bawah penyeliaannya, keputusan peperiksaan, penglibatan pelajar dalam persatuan, sukan dan sosial.

PAK Gallery

CONTACT PERSON

DR. NOR SHAHIDA BINTI MOHD SHAH

COORDINATOR
Phone No: 60176090773
Email : shahida@uthm.edu.my

EN. ABDUL ZAKI BIN ABDUL WAHID

COMMITTEE MEMBER
Phone No: 60137787854
Email : abdzaki@uthm.edu.my

DR. NURHAFIZZAH BINTI HASSAN

COMMITTEE MEMBER
Phone No: 601127573215
Email : hafizzah@uthm.edu.my

EN. MEGAT SATRIA ZAINUDDIN BIN YAACOB

COMMITTEE MEMBER
Phone No: 60133921911
Email : megat@uthm.edu.my

Copyright © Faculty of Engineering Technology. UTHM
All rights reserved.