UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. RAHMAT BIN MUSLIM

Ts. RAHMAT BIN MUSLIM

Qualifications

2006 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1996 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Area of Interests

Sustainable Construction