UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. NOR FAIZAH BINTI RAZALI

Ts. Dr. NOR FAIZAH BINTI RAZALI

Qualifications

2015 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN KIMIA DAN PROSES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2008 SARJANA KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2007 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Area of Interests

Food Technology