UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI

Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI

Qualifications

2017 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2013 SARJANA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2011 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Area of Interests

Composite Media