UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ts. Dr. MARIAH BINTI AWANG

Ts. Dr. MARIAH BINTI AWANG

Qualifications

2014 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN FASILITI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1998 SARJANA MUDA SAINS KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1993 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1988 SC/MCE/SPM/SPVM SEKOLAH MENENGAH TUMPAT KELANTAN

Area of Interests

Facility Management