UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: PROF. Dr. KHALID BIN HASNAN

PROF. Dr. KHALID BIN HASNAN

Qualifications

2006 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY
1992 SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
1985 DIPLOMA TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1983 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

Area of Interests

Modelling and Simulation