UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Ir. Ts. MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN

Ir. Ts. MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN

Qualifications

2020 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA OPERASI LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SUMBER MANUSIA
2012 SARJANA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2006 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Area of Interests

Structures