UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: ENCIK AS’SHAR BIN KASALAN

ENCIK AS’SHAR BIN KASALAN

Qualifications

2005 DIPLOMA KEJURUTERAAN (AWAM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1989 CERTIFICATE/SIJIL SEK MEN LUMUT
1979 SC/MCE/SPM/SPVM SEK. TINGGI BATU PAHAT

Area of Interests

Construction Materials Performance