UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, PAGOH HIGHER EDUCATION HUB, 84600 PAGOH, MUAR, JOHOR.

Profile: Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED

Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED

Qualifications

2017 DOKTOR FALSAFAH BIOSAINS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALYSIA
2010 SARJANA BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2004 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI SUMBER UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
1999 SC/MCE/SPM/SPVM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LOK HENG KOTA TINGGI JOHOR

Area of Interests

Biosciences